Airports in cn-64 region

Hedong Airport
Guyuan Liupanshan Airport
Yinchuan Airport
Zhongwei Shapotou Airport