Airports in warasai municipality

Warasai Airstrip