Airports in ussuriysk municipality

Vozdvizhenka Air Base