Airports in tianshui municipality

Tianshui Maijishan Airport