Airports in srednyaya akhtuba municipality

Srednyaya Akhtuba Airfield