Airports in shurchi municipality

Shurchi North Airport
Shurchi West Airport