Airports in nakashibetsu municipality

Nakashibetsu Airport