Airports in mirosławiec municipality

Miroslawiec Military Air Base
Mirosławiec (Nowe Laski) Highway Strip