Airports in medvedkovskaya municipality

Medvedkovskaya Airstrip