Airports in maltahoehe municipality

Maltahoehe Airstrip
Maltahoehe 4 Kal Landing Site
Maltahoehe 5 Kal Landing Site
Maltahoehe 6 Kal Landing Site
Maltahoehe 7 Kal Landing Site
Maltahoehe 8 Kal Landing Site
Maltahoehe 9 Kal Landing Site
Maltahoehe S Airport
Maltahoehe Airstrip