Airports in longyan municipality

Longyan Guanzhishan Airport