Airports in long alango municipality

Long Alango Airstrip