Airports in guilin city municipality

Guilin Liangjiang International Airport