Airports in chernyakhovsk municipality

Chernyakhovsk Naval Air Base