Airports in baixo guandu municipality

Baixo Guandu - Aimorés Airport